Îndosarierea Electronică, Principalul Instrument De Supraveghere Şi Control Al Dictaturii Mondiale

download

Coloraturile politice actuale (fidele marilor puteri ale acestei lumi) ne duc cu gîndul la o desãvîrsire a democratiei, a încadrãrii într-un sistem de evolutie perfect creat dupã patimile si interesele lor potrivnice legii lui Iisus Hristos.

Sfîntul Ioan Teologul, în apocalipsã, ne aratã trei trepte spre împlinirea sfîrsitului (vezi Apoc.13, 11- 18 si 14, 9). Prima treaptã constã în faptul cã la un moment dat cineva va impune un sistem de schimb (economic) controlat la nivel mondial încît nimeni nu va mai putea fi liber sã vîndã sau sã cumpere nimic dacã nu se va ralia acestui sistem. În cea de-a doua treaptã, acest sistem economic mondial va cere ca cei ce doresc sã vîndã sau sã cumpere, sã primeascã în mod concret pe mîna lor dreaptã sau pe frunte un semn gravat. În treapta a treia, pe acest sistem gravat va fi cuprins numãrul „666” care nu este ca un numãr lipsit de importantã ci ca un numãr al omului Antihrist.

Numãrul fiarei

Pînã în anul 1970 omenirea nu a avut nici o problemã cu acest numãr. Atunci, în SUA, a apãrut pentru prima datã si a început sã fie pus în aplicare (ca experiment) într-un sistem economic bazat pe folosirea unei cartele electronice. Pe fiecare cartelã exista un numãr de cod pentru fiecare posesor, numãr care era scris cu o nouã unitate de mãsurã, tip cod-barã, cu un nou mod de calculare ce va fi explicat mai jos. Cu surprindere s-a descoperit atunci cã în interiorul numãrului de cod al fiecãrei persoane era cuprins numãrul 666 (la cifrele de control). Reactiile din partea lumii au fost puternice si datoritã boicotului produselor de cãtre credinciosi, companiile au suferit pierderi enorme. De atunci s-a început sistematic sã se ascundã adevãrul.

Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Elene a emis o circularã (nr. 2626 / 07.04.1997) adresatã poporului grec, care în Duminica Ortodoxiei din 1997 a fost cititã în toate bisericile si mãnãstirile din Grecia. De asemenea, în Grecia, numerosi credinciosi ortodocsi au demonstrat în frunte cu preotii de parohii si cãlugãri, în repetate rînduri, împotriva acordului Schengen si a noilor buletine impuse de Uniunea Europeanã. În sustinerea Sf. Sinod Elen si a populatiei Greciei, cãlugãrii din Sfîntul Munte Athos au emis o a doua circularã (comunã) de acest fel în data de 21.08 / 03.09.1997.

Una din cele mai importante aplicatii ale tehnologiei moderne sunt sistemele de recunoastere automatã, prin care culegerea, codificarea si prelucrarea datelor devin extrem de eficiente. Sistemul de simboluri barate (bar-code) este o metodã de codificare a informatiilor7 despre persoane, obiecte si diferite produse comerciale, usor de citit de sistemele de identificare computerizate (scaner). „Citirea” numãrului se face prin trecerea pe deasupra codului barat a unei raze subtiri de laser, care este reflectatã în mod diferit în functie de liniile negre sau albe ce le contine fiecare cifrã. Succesiunea de linii albe sau negre este unicã fiecãrei cifre zecimale (0 – 9), iar ansamblul de bare si spatii care alcãtuiesc codificarea unei cifre zecimale se numeste caracter. Fiecare caracter este format din sapte unitãti de mãsurã denumite module (dimensiunea unor linii, si a unui spatiu). În procesul de decodare, barele negre vor genera un impuls electric negativ iar cele albe unul pozitiv. Aceste impulsuri sunt modulate în lãtime (Pulse Width Modulation), adicã computerul primeste impulsuri de un anumit interval în functie de lãtimea barelor albe si negre ale etichetei. Trenul de impulsuri analogice, pozitiv – negativ, va fi transformat în computer în semnale „0” pentru spatii libere si „1” pentru spatii negre. Odatã cu decodificarea lantului de impulsuri computerul controleazã mãsurãtorile de timp ale fiecãrui impuls comparîndu-le cu cele standard si astfel recunoaste numãrul care a fost codificat pe etichetã.

Din 1970 pînã astãzi s-au folosit prin progresul tehnologiei noi moduri de notare a numerelor absolut diferite de cele pe care le stiam. Astfel, s-au folosit codurile barate pentru reprezentarea cifrelor. Motivele pentru care sunt folosite codurile barate (bar codes) este cã alternantele liniilor negre cu cele albe, folosite de aceste coduri, sunt usor de citit de cãtre sistemele de detectare, adicã de cãtre asa-numitele ”creioane luminoase” (light pens), ale calculatoarelor electronice. Astfel, citirea numerelor de pe diferitele produse se face foarte repede si fãrã nici o gresealã. Citirea cifrelor se face prin plimbarea deasupra codului barat a unui fascicul foarte delicat de luminã laser care se reflectã în mod diferit; într-un fel atunci cînd cade pe linia neagrã si altfel atunci cînd cade pe linia albã. Tocmai aceastã succesiune a liniilor negre si albe de grosime diferitã este unicã pentru fiecare cifra si constituie ”identitatea” fiecãrui numãr.
În prezent sunt douã tipuri de codificare: UPC-A (Cod Universal de Produs) pentru SUA si Canada si EAN-13 (Numerotarea Europeanã a Articolelor pentru Europa si restul lumii). Dintre aceste douã tipuri cel de-al doilea va fi folosit pentru stabilirea unui Cod Numeric Matricol Unic (C.N.M.U.) pentru fiecare individ, cod ce urmeazã a fi înscris pe noile cartele de identitate.

Se observã cum la începutul, mijlocul si sfîrsitul acestor etichete apar asa-numitele caractere de control (Guard bars sau Safety bars) sub forma unei linii duble putin mai lungi, identicã de altfel cu linia dublã a numãrului „6”. Deci prin folosirea celor trei caractere de control, numãrul produsului este încadrat invariabil cu trei de „6”.

Cuvîntul devine informatie, totul se digitizeazã totul se supravegheazã si se controleazã conform „vestitelor” protocoale sioniste (vezi „Protocoalele Înteleptilor Sionului”).

Sub aspectul unei organizatii anti-teroriste, s-a initiat în SUA, la Fort-Meade, un proiect universal si informational de identificare denumit L.U.C.I.D. (Logical Universal Comunication Interactive Databank). Aparent aceasta se ocupã de depistarea actiunilor teroriste, dar principiul de bazã de functionare constã în eliberarea pentru fiecare individ, încã de la nastere a unei cartele electronice de identitate multifunctionalã ce va oferi posibilitatea detinerii unui numãr foarte mare de informatii (2000 pagini A4) despre viata particularã a individului, date pe care posesorul nu le va putea citi sau modifica, aceasta fãcîndu-se de la centru (retea). Ne putem imagina ce control se poate efectua asupra populatiei, mai ales cu ajutorul satelitilor ce pot detecta senzorii acestei cartele, stabilind cu precizie pozitia fiecãrui individ în orice moment, oriunde în lume, iar dacã le vom arunca nu vom putea cumpãra nimic, nu vom putea intra nicãieri, ca si cum ne-am pierde identitatea fiind anulati ca persoanã.

Bio-cipul

Datoritã fobiei ce se va declansa, multi vor pierde aceste cartele sau le vor declara furate. În plus, pentru multi dintre cunoscãtorii de soft, solutia cartelei nu oferã o adevãratã protectie a datelor personale, putîndu-se extrem de usor „sparge” coduri si extrage informatii din orice computer legat la retea.

Proiectul L.U.C.I.D. prevede si acest lucru, oferind solutia implantãrii unui bio-cip în ureche (sau la ceafã). Pînã în prezent, testele fãcute la animale, pãsãri si pesti, au dovedit o fiabilitate si un control remarcabil, astfel încît se putea depista în foarte scurt timp coordonatele pozitiei acestora. Acest microcip contine un cod dinainte programat cu un numãr unic de identitate alcãtuit din opt cifre separate de cele trei caractere de control (cei trei de „6”) ce poate fi doar citit si nu sters (memorie RAM). Modelele folosite astãzi se numesc „Transponder” si au capacitate de emisie-receptie, fiind de mãrimea unui bob de orez. Specialistii spun cã aceste solutii constituie solutia perfectã pentru stabilirea cu precizie a oricãrei fiinte vii si astfel cei ce vor crea aceste cipuri vor putea fi usor controlati, localizati si supravegheati în toate miscãrile. Acest sistem de îngrãdire a libertãtii omului va permite ca nimeni sã nu poatã cumpãra sau vinde fãrã marcarea cu bio-cip.

În Cartea Apocalipsei, Sfîntul Apostol si Evanghelist Ioan spune: „Si ea îi sileste pe toti, pe cei mici si pe cei mari, si pe cei bogati si pe cei sãraci, si pe cei slobozi si pe cei robi, ca sã-si punã semn pe mîna dreaptã sau pe frunte încît nimeni sã nu poatã cumpãra sau vinde decît numai cel ce are semnul, adicã numele fiarei sau numãrul numelui fiarei. Aici este întelepciunea, cine are pricepere sã socoteascã numãrul fiarei cãci este numãr de om. Si numãrul ei este sase sute saizeci si sase” (Apoc. 13, 16 – 18). Oare de ce slujitorii lui Antihrist au ales tocmai acest numãr? Desigur 666 reprezintã numele stãpînului lor. Un alt motiv este însã profunda însemnãtate nationalã si religioasã a numãrului 666 pentru evrei, fiind încã din timpurile domniei lui Solomon un simbol al puterii si al impunerii vasalitãtii asupra altor popoare, inclusiv a supunerilor economice. Greutatea aurului care i se adusese lui Solomon într-un an era de sase sute saizeci si sase de talanti de aur” (II Paral. 9, 13-14).

Sub umbrela politicii

Demonii au încredintat armele slujitorilor lor fideli, oameni cruzi ce-si pot distruge semenii cu sînge rece. Omul, cunuma creatiei, fãcut dupã chipul si asemãnarea lui Dumnezeu (Fac. 1,26) este redus la stadiul de numãr, un obiect ce poate fi usor manipulat de cei dornici de stãpînire. Cu adevãrat, dragostea multora s-a rãcit, iar mîndria nu mai are loc pe pãmînt. În noua Europã unitã (fãrã granite) si cu un nou regim de îngrãdire, învãtãturile Sfintilor Pãrinti ai Bisericii Ortodoxe devin un pericol noii ordini mondiale, iar crestinii ortodocsi vor deveni o minoritate usor de controlat. Lupta de despãtimire a duhovnicilor Bisericii Ortodoxe devine potrivnicã lucrãrilor de împãtimire a noii ordini mondiale (dusã prin intoxicarea informatiei, spectacole, filme, muzicã, literaturã, presã, reviste, televiziune, radio, emisiuni pentru copii, manuale scolare, reclame etc).

Dupã acordul de la Maastricht (1992), noul acord Schengen (1995) desfiinteazã granitele interne ale tãrilor membre, în schimb granita externã a noului teritoriu devine impenetrabilã. Noul Euroimperiu îsi etaleazã sfidãtor „avantajele” tehnologice si politice avansate, dar care nu sunt altceva decît super-programe de îndosariere elecronicã, control si actiune armatã în orice moment urmãrire discretã a fiecãrei persoane din teritoriu tinzînd spre o centralizare si o conducere ce nu poate tine cont de traditie sau de etnii. Prin eliminarea granitelor interne, aceste natiuni se vor amesteca, eliminîndu-se cultura, istoria, si limba proprie fiecãrui neam. În ceea ce priveste credinta se agreeazã ideea de religie mixtã (New-Age), un sistem ecumenic ce pare a fi un amestec de stiintã si parapsihologie dupã cum spune Cuviosul Serafim Rose. Referitor la aceasta, teologul roman Dumitru Stãniloae zice: „Socotesc cã ecumenismul este produsul masoneriei, iarãsi vor sã relativizeze credinta”. Astfel, mult rîvnita intrare in Uniunea Europeanã (despre care vedem mereu la posturile TV, radio etc) se va solda cu o invazie a sectelor, legiferarea pãcatului, cumpãrarea masivã de teritorii romanesti de cãtre strãini, conflicte inter-etnice, în plus moneda va fi unicã (Euro), armata va fi o armatã comunã europeanã (NATO), politia se va transforma în Europol, constitutiile nationale îsi pierd valabilitatea, imnul de stat si drapelul patriei vor rãmîne o amintire istoricã…

Grãitoare în acest sens este mãrturia Arhimandritului Ghergios Kapsanis, egumenul mãnãstirii Grigoriu din Sf. Munte Athos care mãrturiseste: „Cîtiva ar spune cã acum nu mai avem nici un cotropitor pãgîn de înfruntat. Aceasta însã este o afirmatie si mai periculoasã. Cei care comploteazã împotriva libertãtii noastre nu apar drept cotropitori, ci drept tovarãsi ai nostri în Uniunea Europeanã. Însã care Europã? În Europa în care conduc si în care sunt exploatatoare cîteva mari puteri, în spatele cãrora se ascunde oligarhia. Aceastã oligarhie vrea ca supusii sãi sã fie robi, lipsiti de libertate, precum „Marele inchizitor” al lui Dostoievski.” (12/25 iul.1997).

Numele si botezul

Fãrã botez nu existã mîntuire (Ioan 3, 5 – 6). Asa cum numele pe care îl mostenim de la strãmosi (prin capul familiei) ne aratã neamul din care facem parte, asa si numele (prenumele) pe care îl primim la botez pecetluieste sufletul cu o identitate crestinã oferind o apartenentã vie si neîncetatã în cadrul Bisericii si mai ales în timpul Sfintelor Taine, certificînd lepãdarea de diavol si pãcatul strãmosesc în care ne-am nãscut.

Numele codificat în sistem bar-code adaugã la identitatea sufleteascã umanã o identitate a unei fiinte satanice (prin încadrarea celor trei de „6”) luptãtoare împotriva lui Iisus Hristos. Este o „pecetluire” a sufletului cu o „pecete strãinã” peste pecetea Duhului Sfînt primitã la botez, pe care individul o primeste în momentul în care semneazã cã este de acord cu noul nume (codul). Cînd suntem pomeniti la rugãciune la Sfînta Liturghie, Maslu etc, preotul pomeneste numele noastre pe care le avem de la botez si nicidecum porecle sau coduri, cãci Biserica este o comuniune a sufletelor, iar Sfintele Taine lucreazã prin Har pentru mîntuirea sufletului.

Consecinta? Harul de la botez se va îndepãrta stingînd roadele Sfîntului Duh si lipsind de mîntuire respectiva persoanã, în schimb aceasta va putea „beneficia” de toate facilitãtile oferite de noile sisteme controlate devenind robi de bunã voie al „stãpînului lumii acesteia”.

Probabil cã unii vor spune: „Voi lua pecetea ca sã trãiesc mai usor, dar în inima mea îl voi iubi pe Iisus Hristos”. Acestora le rãspunde Sfîntul Vasile cel Mare (sec. IV) în viata mucenicului Gordie: „Multi au încercat din nestire a-l ispiti pe mucenic sã se lepede doar cu vorba si sã pãstreze credinta cu sufletul, asezarea lãuntricã, cãci Dumnezeu nu dã atentie limbii, ci asezãrii sufletesti. Dar mucenicul Gordie era de neînduplecat spunînd: „Nu suportã limba cea ziditã de Hristos sã spunã ceva împotriva ziditorului ei. Nu vã înselati! Dumnezeu nu se lasã batjocorit! Dupã gura noastrã ne va judeca, dupã cuvintele noastre ne va îndreptãti si dupã cuvintele noastre ne va osîndi”.

Raiul sau iadul

Domnul si Mîntuitorul nostru Iisus Hristos ne spune „Cel ce se va lepãda de Mine înaintea oamenilor si Eu Mã voi lepãda de el înaintea Tatãlui (Mt. 10, 33). Prin aceasta se alungã necunoasterea, indiferenta si nestiinta si astfel vinovatul nu are prilej de dezvinovãtire în fata Scaunului de Judecatã. Acestui îndemn i-au urmat toti martirii si mucenicii Bisericii noastre din primele veacuri crestine începînd cu arhidiaconul Stefan (vezi Fapte Ap. 7, 54-60) si pînã în zilele noastre dintre care amintim pe Sfîntul Ilie Lãcãtusu, ieromonahul Arsenie Boca, Valeriu Gafencu, Sfîntul Ioan Iacob de la Neamt si multi altii. Toate aceste cete de martiri si mãrturisitori ai credintei ortodoxe s-au adus ca jertfã din dragoste pentru Hristos si chiar dacã lepãdarea nu ar fi adus dupã sine pedeapsa iadului, tot nu s-ar fi lepãdat de El. Ce s-a ales de puternicii lumii? De împãratii pãgîni închinãtori la idoli, de Napoleon, de Hitler sau de alti cuceritori ai lumii? Au avut parte de focul iadului, iar trupurile lor au putrezit si le-au mîncat viermii, în schimb sufletele celor ce au rãmas alãturi de Hristos, chiar prigonite fiind de lumea pãcatului au avut si au în vecii vecilor parte de Rai, de viatã vesnicã, de fericire si nemurire, iar trupurile multora dintre ei sunt nestricãcioase si frumos mirositoare (sfinte moaste).

Mîntuitorul a prevestit prin Sfîntul Ioan Teologul în pestera din Patmos, despre aplicarea semnului fiarei pe mîna dreaptã sau pe frunte (Apoc. 13, 16 – 18; 14, 9) si a lãsat ca „cine se închinã fiarei si chipului ei si primeste semnul ei pe fruntea lui sau pe mîna lui, va bea si el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mîniei Sale, si se va chinui în foc si în pucioasã, înaintea sfintilor îngeri si înaintea Mielului. Si fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Si nu au odihnã nici ziua nici noaptea cei ce se închinã fiarei si chipului ei si oricine primeste semnul numelui ei. Aici este rãbdarea sfintilor care pãzesc poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Iisus” (Apoc. 14, 9 – 12).

În spatele duhului lumesc al „libertãtii” de astãzi se ascunde manipularea, robia sufletelor, tulburãrile psihice, nelinistea sufleteascã, grijile si anarhia care duce lumea spre impas, spre distrugerea sufleteascã si trupeascã. Cuviosul Paisie Aghioritul, unul din marii duhovnici ai Bisericii Ortodoxe (veacul XX) spunea: „În spatele sistemului perfect al cartelei de deservire se ascunde dictatura mondialã, robia lui antihrist”.

Istoria întreagã este o luptã între bine si rãu, este o consecintã a rãzboiului nevãzut (de oameni) între îngeri si demoni, la care, asa cum se pare la prima vedere înving demonii. Nu este asa! A demonstrat-o însusi Iisus Hristos care nu a sfîrsit pe cruce ci a învins moartea trecînd dincolo de ea, la viata vesnicã prin Învierea Sa.

Faptul cã Dumnezeu ne dã ploaie cu gheatã, secetã, inundatii si alte semne pe care multi nu vor a le întelege, cã îngãduie ca în tara noastrã sã fim slugi masoneriei si altora care din dorinta lor de stãpînire (Mt. 4, 8 -10) ne duc la pierzare viitorul nostru si al copiilor nostri este mai degrabã o pedeapsã pe care nu putem spune cã nu o meritãm si atunci cînd El va considera cã ne-am îndreptat viata si faptele va lua toate aceste pedepse de pe umerii nostri. Pentru aceasta trebuie sã ne întoarcem la ale Lui si sã lepãdam pe ale lumii.

Sansa iesirii din haos este întoarcerea la canoanele Bisericii si la învãtãturile Sfintilor Pãrinti, si nicidecum la educatia oferitã de starurile si vedetele cinematografice împãtimite pe care ni le oferã noua orînduire a lumii iubitoare de fãrãdelegi (lumea pãcatului). Dar dacã Dumnezeu ne va acoperi cu Harul Sãu si ne va feri de toate acestea depinde mai întîi de noi.

sursa: sihastru.net

http://www.mirem.ro/pdf/feritiva-pecetluire-1.pdf

Reclame

Dispariţia totală a banilor lichizi va însemna sclavie totală faţă de bănci

pVtuGuZ6U5M

Sistemul bancar produce bani din nimic. Procesul este cea mai uluitoare scamatorie care a fost vreodată inventată. Dacă vreți să fiți sclavii băncilor (a se citi, Noul Guven Mondial – Bancherii lumii) , atunci lăsați bancherii să creeze banii și să controleze creditul.

Sir Josiah Stamp,Director al Bank Of England în perioada 1928 – 1941

Sistemul bancar nu se prăbuşeşte niciodată şi nici nu are cum să se prăbuşească pentru că el creează şi manipulează banii. Tot ce face sistemul bancar este să dea credite masiv, după care să retragă banii din circulaţie şi să sisteze creditarea ulterioară, fapt ce duce ca persoane fizice, companii, state şi naţiuni întregi să intre în faliment. După care toţi aceştia sunt puşi să plătească din propria muncă şi prin cedarea proprietăţilor pe care le deţin.

Se vorbeşte mult de crize economice, de zona euro, de datoriile suverane, despre cipuri RFID şi despre cât de ticălos este actualul sistem financiar, care trebuie neapărat schimbat. Dar puţini sunt cei care realizează că, pe furiş, ne îndreptăm spre ceva mult mai ticălos şi mai nociv pentru umanitate: dispariţia banilor lichizi.

Treptat, se doreşte o trecere totală şi definitivă de la banii actuali de hârtie, plastic sau metal, la banii electronici, folosiţi şi în prezent în tranzacţiile financiare cu carduri, online, prin SMS etc.

Unul din pretexte este acela al eliminării evaziunii fiscale şi al tranzacţiilor ilicite, folosite de crima organizată sau terorişti. În Statele Unite, deja, de la o anumită sumă, orice plată cash este automat luată în vizor de FBI ca fiind suspectă. Chiar şi în Bulgaria, plăţile în numerar mai mari de 1.500 de euro au fost interzise. Pe de altă parte, oamenii sunt încurajaţi în mod constant să facă plăţi cu cardul, printr-o publcitate tot mai agresivă, iar unele firme oferă angajaţilor plata salariilor doar pe card.

Cred că nu trebuie să fii un expert în economie şi un geniu ca să îţi dai seama ce ar însemna să avem o societate fără bani lichizi. În primul rând, banii nemaiavând suport fizic, singurele locuri unde îţi vei putea păstra economiile şi banii pentru cheltuielile curente vor fi băncile. Şi aici începe toată nebunia!

Asta pentru că orice tranzacţie care se face prin bancă este taxată cu un comision. Atunci când faci o plată, sau scoţi bani de la ATM, banca îşi ia automat partea ei. Pe lângă taxele aferente tranzacţiilor, mai există o serie de comisioane lunare pentru administrarea contului curent, pentru administrarea cardului, pentru Internet banking etc.

Scopul este firește eliminarea treptată a banilor lichizi și creșterea dependenței cetățenilor de bănci, deveniți simple cifre într-un calculator, mult mai ușor și mult mai abuziv ca până acum.

Se pare că acest proces de eliminare a banilor fizici din circulație este în desfășurare și în România, existând un anumit plafon la plățile în bani cash. O societate fără bani (doar cu bani electronici) nu este atât de îndepărtată pe cât s-ar putea crede.

Banii cash ar putea fi în curând de domeniul trecutului, existând posibilitatea de a plăti totul printr-o apăsare a ceasului sau mai probabil pe mobil. Unele dintre cele mai mari nume din telefonia mobilă împing deja lucrurile în această direcţie. Google a inclus în softul său Android de pe smartphone sisteme care permit telefoanelor echipate corespunzător utilizarea “Near Field Communications” (NFC), în care telefonul stochează date de pe cardul de debit sau de credit, introduci un pin şi faci plăţi.

Razboiul impotriva cash-ului a escaladat chiar mai repede decit ma asteptam. Am scris destul de mult si v-am avertizat, de faptul ca eliminarea cash-ului si controlul nostru total este o problema.

Dar uite ca liderii capitalisti, in fuga dupa venituri pentru a-si sustine puterea, au declansat acest razboi impotriva cash-ului cu mult mai repede. Elita finaciara a inceput de mult propaganda extrem de agresiva, pentru a ne anunta beneficiile pe care le vom avea datorita acestei eliminari a cash-ului, dar nu ne-a spus daca este bine sau rau pentru ei, chiar daca noi stim pentru cine este bine si pentru cine este rau.

Mai stim ca slugile trebuie sa asculte, in acest sistem capitalist si ca cine genereaza jocul cistiga si nu cei ce intra in el, iar “palmasii” nu pot genera jocuri de acest gen ci pot numai sa asculte.

Beneficiile, pentru bancile capitaliste, sint evidente:

1. Fiecare tranzactie financiara va fi taxata si volumul lor va creste iar sumele incasate vor fi mult mai mari.

2. Fiecare tranzactie va avea un comision bancar, care va fi platit si in acest fel, bancile vor avea la dispozitie sume din ce in ce mai mari, vor juca mai mult la cazinoul Wall Street si in final vor cistiga prin tot ce misca, aducind saracia in rindul tuturor celor care intra in contact cu ele, atit depunatorilor, cit si celor care utilizeaza bancile pentru diferite operatiuni, aceste banci fiind instrumentul final de control al populatiei.

3. Bancile nu vor mai putea decit in conditii extreme sa ramina fara bani, pentru ca practic, intreaga masa de bani va fi la dispozitia lor si ele vor detine pirghiile procentelor pentru fiecare operatie, procente pe care le vor jongla functie de interesele lor.

Un alt aspect interesant, este faptul ca intr-un sistem bancar fractionat al rezervelor monetare la dispozitia bancilor, acestor banci capitaliste li se cere sa detina la dispozitie, numai o fractiune, numai un procent (1%), din valoarea bunurilor pe care le detin, ceea ce face ca ele sa se indrepte masiv catre speculatii.

Deci, aceste banci, pot avea numai 1% din valoarea evaluata a bunurilor ei, in cash, la dispozitie. Este un aspect foarte important, pentru ca reprezinta pirghia mecanismului de creare a panicii justificative, prin intermediul careia, se creaza imaginea temporara si artificiala a insolventei bancilor capitaliste, care la rindul ei duce la ideea indusa celor ce au depozitat bani in banca, conform careia banca nu mai are cash la dispozitie. Dupa care procesul este foarte simplu si anume, li se impun clientilor sa suporte eventualele gauri facute de bancheri, prin mecanismele de risc aferente speculatiilor. Nu acelasi lucru se intimpla cind aceste banci, institutii ale terorii economice, cistiga la cazinoul de pe Wall Street si cind actionarii lor incaseaza sume imense, deturnind banii tipariti, care ar trebui sa intre in economia reala, pe Main Street, dar ei se indreapta in directia buzunarelor unui grup, care va relua ciclul speculatiilor, acoperit oricum de clientii bancilor.

Stocks Tumble As Greece's Ratings Downgraded To Junk Status

Asadar, sistemele de bani virtuali vor fi distruse de perioadele de panica create de sistemul financiar capitalist. Deci, cine va beneficia de acest razboi impotriva cash-ului?

Foarte simplu: marile banci, aceleasi institutii care discuta de descentralizare, de cit de rau este socialismul, de comunismul din Corea de Nord si alte aspecte, in timp ce ele impun o dictatura economica draconica si controleaza masele de oameni, atit in venit cit si in consum. Asa arata capitalismul, piata libera, initiativa privata, reglarea automata a economiei functie de cerere si oferta, trimbitate de capitalisti?

Pai, dupa cum arata sistemul dorit de acesti capitalisti, se pare ca insasi sistemul comunist poate fi invidios ca nu a putut crea atita control la nivelul cetateanului si nu a putut sa il valorifice in acest mod salbatic.

Un sistem fara scrupule, condus de oameni fara scrupule, dornici de imbogatire fara limite si control asupra propriilor popoare. Disperarea capitalista in actiune…

Daca bancile americane, lupta la baioneta impotriva cash-ului de pe piata, este evident ca stiu de ce o fac si au avantaj in acest sens, un mare avantaj. Dar daca noi am cere sa se elimine dobinda sau sa devina atit cit este necesar pentru plata cheltuielilor acestor banci si un profit minor, ce s-ar intimpla? Am putea-o face? Pai, nu, pentru ca bancherii nu sint alesi prin vot, dar ei se aleg pentru a conduce economiile si destinul nostru al tuturor, iar in plus, ei sint invizibili.

Daca am cere ca aceste banci, care lupta impotriva cash-ului, sa nu mai investeasca bani in mecanisme speculative pe piata financiara, pentru ca sint banii depusi de noi si nu dorim acest lucru, credeti ca ar interesa pe cineva? Ele au trecut prin “grija” guvernelor capitaliste, de la “bail out” la “bail in” si ne pot confisca economiile oricind doresc, daca nu le functioneaza “jocul”.

Pai, atunci cum vine treaba, ei impun eliminarea cash-ului si noi ne supunem controlului lor total, de la spatiul de locuit pina la magazinul de alimente… Dar, unde este respectul lor pentru acceptarea noastra tacita de a nu a mai avea cash? Oricum nu avem ce face, pentru ca ei il pun pe piata si tot ei il scot de pe piata.

In avantajul nostru? Fara discutie NU, pentru ca de-a lungul anilor de capitalism, au facut-o de nenumarate ori, insa omul de rind a fost din ce in ce mai sarac si supus presiunilor financiare.

Razboiul impotriva cash-ului incepe sa ia alte dimensiuni, bancile americane demarind asaltul asupra banilor lichizi. Dar in spatele lor sint „aliati” puternici, ca marea banca americana J.P Morgan Chase, cea mai mare banca din SUA in acest moment, care a validat politica de restrictionare a cash-ului pe piete selectate de ei, ca sa intelegem ca ei controleaza tot ce misca si unde misca. Au luat masuri restrictive majore impotriva platilor prin cash a credit cardurilor, a ratelor scadente la casele cumparate sau la imprumuturile pentru achizitionarea de autovehicule, iar in acelasi timp, nu permit stocarea banilor lichizi.

JP Morgan Chase, a mers atit de departe, incit, pe 1 Aprilie 2015, a trimis detinatorilor de cutii bancare in cadrul bancii, un mesaj sub titulatura „Update Safe Deposit Box Lease Agreement”, in care notifica clientii banci care au asemenea cutii de valori in banca: „Prin prezenta notificare, luati la cunostiinta si sinteti de acord sa nu stocati cash sau monede de valoare, altele decit cele permise de banca.” Nu se spune nimic de aur sau argint, deci aceste valori nu prezinta interes pentru managerii lui Chase, ci doar cash-ul este important.

Guvernele capitaliste, au acreditat ideea ca numai criminalii pastreaza cash in casa sau in depozite, ceea ce ne duce la ideea ca numai in sistemele represive se intimpla asa ceva, dar acum, cel mai represiv guvern este cel capitalist, care ii este frica ca omul de rind sa nu fure dupa metodele aplicate de banci. Dar cash-ul din paradisurile financiare, cum il vedem si cine il interzice in circulatie? Pai, nu vorbim de transparenta, in sistemul capitalist? Unde o putem gasii, caci eu nu am intilnit-o pina acum nicaieri?

Interzicerea cash-ului, duce si la o munca mai usoara pentru planificatorii economiilor capitaliste si aplicarea unor politici mult mai restrictive in anumite domenii, chiar daca nu sint pe placul populatiei.

Pe de alta parte, noi admitem ca tiparirea iresponsabila de bani de catre Rezervele Federale si alte banci centrale capitalista, au facut destul rau tuturor popoarelor lumii, dar aceste metode prohibitive legate de cash au mers mult prea departe si arata disperarea acestor banci. Banii cash trebuie sa aiba o circulatie si uneori sa duca la marirea circulatie monetare pe anumite tronsoane ale economiei si chiar eficientizarea lor, dar bancherii capitalisti nu au nevoie de o viteza mai mare in micile si mediile afaceri ci de un control al nostru mult mai evident si cu implicatii.

Dan Tănăsescu


Adran Cosereanu

Planul Imperiului Globalist ale Oligarhiei Bancaro-Corporatiste de control total al indivizilor

uKTlhS39MGQ

Am înţelege mult mai bine lucrurile dacă am realiza ce este FMI şi Comisia Europeană. FMI nu este o instiutuţie financiară care se ocupă cu „sănătatea finanţelor” guvernelor, ci un instrument globalist folosit pentru falimentarea statelor naţionale şi colonizarea lor de către cartelul bancaro-corporatist. Iar Comisia Europeană este un centru de comandă, format din birocraţi nealeşi în mod democratic, al cartelului bancaro-corporatist vest european care doreşte să acapareze toate resursele şi serviciile cu caracter public.

Cineva vrea neapărat un război mondial. A încercat cu Iran, n-a mers. A încercat cu Coreea de Sud, n-a mers. A încercat cu Siria, n-a mers. Întrebarea e, cine arde de nerăbdare să înceapă un război sângeros în întreaga lume?

Să facem puţină geopolitică pe ziua de azi! Deci scopul major al NATO este să invadeze şi distrugă Rusia. Prin urmare, totul este planificat şi războiul este în plină desfăşurare. Trebuie doar să priveşti imaginea de ansamblu.

Planul pe termen lung e războiul mondial. Acum se creează fronturile.

Războiul este între Imperiul Anglo-Sionist şi cei care nu se supun lui.

Liderii occidentali sunt controlabili. Şi cei din colonii. La cei care nu sunt controlabili se aplică lovitura de stat, războiul şi asasinatul, aşa cum a fost cazul unui Miloşevici, Saddam, Ghaddafi etc.

Oculta de la Londra îi controlează pe americani. Acolo este inima imperiului Globalist ale Oligarhiei Bancaro-Corporatiste.

De ce vor un război mondial? bancherii vor neapărat o reducere masivă a populaţiei planetei.

De câte ori e un război bancherii câştigă cel mai mult.

Dacă nu ştiaţi pentru cine munciţi ca sclavii zi de zi, ei bine aflaţi că pentru BĂNCI!

Dacă sistemul bancar, înţesat de cămătari, s-ar prăbuşi, ar dispărea aşa-zisele crize şi recesiuni, ar dispărea corporaţiile care distrug, cu o lăcomie nemaiîntîlnită, independenţa statelor şi Planeta. Ar dispărea banii virtuali, falşii miliardari şi bogătaşi ai lumii. Ar dispărea oportuniştii, lipitorile şi rechinii camuflaţi în oameni de bine, care ajută statele cu teatrală cumsecădenie. Ar cădea imperiile de carton şi dictatorii capitalişti, lipiţi de Putere cu tot felul de scheme şi regii financiare. Ar dispărea sclavia modernă, creată prin vînzarea iluziei de libertate, democraţie şi civilizaţie, ar dispărea nevoile ireale de consum, inventate anume şi impuse. Prin urmare, am scăpa de aceşti vampiri care se hrănesc cu independenţa şi resursele noastre.

Sistemul prin care şi-au dobândit averile oligarhia bancaro-corporatiste este o escrocherie. Problema e că omenirea acceptă acest sistem ca fiind corect şi legal şi chiar îşi doreşte să facă parte din acest sistem.

Şefii şefilor sunt cei care tipăresc banii şi controlează cantitatea de bani existentă pe piaţă din lume. Poate nu ştiai un secret, dar, după ce creditele la bănci sunt achitate, banii adunaţi se distrug. Pentru bancherii banii nu au nicio valoare, doar ce posezi tu şi ei vor să îţi fure are valoare.

România este ţara din Europa cea mai jegmănită de către Vest prin dubla invenţie de la Washington şi Bruxelles a liberalizării preţurilor în energie şi a creşterii la o cincime a contribuţiei energiei regenerabile.

Romanii au de platit facturi din ce in ce mai mari, utilitatile si combustibilul scumpindu-se de mai multe ori.

Dacă preţurile trebuie să fie la fel ca în UE, atunci de ce investitorii străini dau salarii de 4-5 ori mai mici ca în UE?

 

Toată clasa politică și presa din România pupă de zor papucul stăpânului occidental

Pb827tcTvjE

La noi toată clasa politică și presa pupă de zor papucul stăpânului occidental și fac temenele la Înalta Poartă de la Washington și Bruxelles.

Bogăţiile ţării sunt exploatate masiv de multinaţionale din Vest. Mass-media oficiale sunt aservite şi fac propagada pro SUA/UE/NATO. Dar… noi avem o mare problemă cu Rusia!!

De 29 de ani în România se aplică în economie politici neoliberale americane, intelectualii români preaslăvesc „Marele Licurici”, facem împrumuturi la FMI şi Banca Mondială, tinerii se îmbracă se comportă, dansează şi vorbesc ca americanii, vedetele cântă în limba engleză şi în stil american, limba română este înlocuită treptat cu romgleza, am intrat în NATO, mergem să îi slugărim pe americani prin Irak, Afganistan şi Serbia, la Deveselu avem scut, pe Kogălniceanu militari americani, radare şi avioane americane, Chevron ne ia gazele de şist, Exxon ne scoate gazele din Marea Neagră, politicienii „iau lumină” toţi de la Washington şi de la Ambasada Americană, domnul Gitenstein e şeful Fondului Proprietatea, vin regulat să viziteze colonia România „înalţi emisari” americani dar… noi avem o mare problemă cu Rusia!!

România este condusă de nişte marionete dirijate de la Washington şi Bruxelles. Ţara este masiv îndatorată la FMI şi bănci occidentale, iar politica şi măsurile economice ale guvernului sunt dictate de FMI/BM/CE. Dar… noi avem o mare problemă cu Rusia!!

Colonizarea Romaniei a inceput in anul 1989, pentru a se indeplini „conditiile” de aderare la UE si NATO. Romania trebuia sa predea in totalitate controlul resurselor sale, strainilor!

Până când să mai tolerăm statutul de colonie americană impus țării noastre? Până când să mai fim „uniți în cuget și simțiri” cu președintele Klaus Werner Iohannis care a recunoscut public că-i sluga americanilor?

Astazi platim tribut catre conducatorii Statelor Unite. Platim tribut, in petrol, in gaze, platim tribut in stil modern, adica cu resurse naturale. Ambasadorul Statelor Unite se implica in politica economica interna a Romaniei, cand vrea si cum vrea el, isi arata muschii ori de cate ori simte ca trebuie sa intervina.

Asta inseamna o tara care si-a pierdut suveranitatea, independenta, care este vasala, umila, sluga si mai plateste si tribut.

Ce obligaţie avem să le cedăm americanilor resursele naturale, să le oferim teritoriul pentru baze militare, să ne trimitem soldaţii să moară prin Afganistan sau Irak, să cumpărăm rable de F16 le preţ de avioane noi?

Dacă vrem ca România să mai aibă un viitor, trebuie să renunţăm la propaganda cu anti-comunismul. Nu voi susţine niciodată un politician care, sub pretextul luptei împotriva comunismului/PSD/Ponta/Dragnea, luptă împotriva intereselor poporului român!

Chiar v-a orbit şi v-a întunecat de tot minţile propaganda americană???

Cred că v-aţi dat seama că toată mascarada asta cu „Ion Iliescu”, „ciuma roșie”, „comuniștii” este doar o telenovelă menită să creeze agitaţie, este metoda prin care ocupanţii străinii ne controlează şi ne jefuiesc ţara de 29 de ani.

De 29 de ani şi chiar şi în prezent populaţia nu a înţeles că, începând cu decembrie 1989, conducerea României a fost preluată de puteri străine. Începând de atunci, politicienii de până acum, nu au fost conducătorii ţării, care au luat decizii şi au condus destinele ţării, ci doar nişte marionete, nişte păpuşi manevrate din umbră de către agenţii puterilor străine care conduc România de facto. Până nu va înţelege asta toată lumea nu vom avea nici o şansă să redevenim o ţară independentă şi suverană.

Propagandiştii trebuie să reînvie această fantomă a trecutului, pentru a ţine departe atenţia publicului de ticăloşiile care se fac de străini.

Oamenii nu înţeleg că soluţia nu este schimbarea lui X sau Y, venirea la putere a partidului X sau Y etc. Soluţia ca să trăim mai bine este să ne câştigăm independenţa faţă de UE, SUA şi finanţa occidentală. Până nu vom face asta nu se va schimba nimic în bine. Nu achitarea datoriilor înseamnă independenţă, dimpotrivă. Independenţă înseamnă ieşirea din sistemul financiar occidental controlat de americani, ieşirea din UE şi ieşirea de sub influenţa politico-conomică, culturală, propagandistică şi subversivă a SUA.

Pentru cei care şi-au însuşit prea mult conceptul liberal conform căruia Statul este răul absolut în societate şi trebuie să luptăm cu toţii împotriva lui.

Un stat, pentru a nu fi corupt, trebuie mai întâi să fie independent şi suveran. Independent şi suveran faţă de alte state, imperii sau puteri străine.

Statul Natural nu este duşmanul cetăţenilor. Doar Statul Masonic, aservit băncilor şi corporaţiilor.

Un stat bogat, nu înseamnă neapărat un stat puternic. Statul puternic este un stat cu instituţii puternice şi loiale naţiunii, cu o armată naţională puternică şi loială naţiunii şi cu servicii secrete puternice şi loiale naţiunii.

Cu cât statul e mai slab cu atât e mai uşor de colonizat de marile metropole și cu atât e mai dispus să le facă favoruri corporaţiilor.

Statul suntem noi, dar câţiva ne-au trădat şi s-au erijat ei în statul român.

Cei care văd în Stat răul absolut au fost spălaţi pe creier cu propagandă liberală/neoliberală/libertariană/anarhistă. Adică ei au fost spălaţi pe creier cu propaganda sistemului şi cred că luptă împotriva sistemului, când de fapt luptă împotriva propriei naţiuni.

Cei care distrug azi România tocmai asta urmăresc, să-i alunge pe toţi tinerii din ţară. Dacă pleci, acţionezi exact conform planului lor. Deci nu e o soluţie!

Tirania corporatistă are un obiectiv: controlul total al individului

ureEW6H_tp8

SENSUL RAZBOIULUI IMPOTRIVA STIRILOR FALSE: nu filtrarea critica a stirilor, ci monopolul asupra VIZIUNII “CORECTE” despre lume, instalarea discreta, cu ajutorul GOOGLE si FACEBOOK, a “MINISTERULUI ADEVARULUI” la nivel global:

“Este un război pentru controlul informației, un război despre cine are voie să distribuie informații și ce informații au voie să circule”. Este cruciada impotriva ADEVARULUI la nivel global.

Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a anunţat un set de măsuri pe care compania sa le va implementa în lupta pe care o duce împotriva difuzării de ”ştiri false” şi de articole mincinoase pe această reţea de socializare.

”Luăm chestiunea dezinformării foarte în serios”, a declarat Mark Zuckerberg. Google şi Facebook urmează să introducă algoritmi care să cenzureze ştirile considerate false. Cu alte cuvinte, din spatele fermelor lor de servere, cei doi giganţi vor decide ce este bine şi ce nu este bine să citească vizitatorul. Iată cum, Ministerul Adevărului apare ca entitate 100% privată.

Setup-ul la care sa lucrat e unul de-a dreptul diabolic. Schema cu care Soros a spălat creierele sectanţilor săi este pusă în prezent pe tapet cu sprijinul tehnologic al giganţilor tehnologici. Astfel, lumea nu va mai fi niciodată ce-a fost.

Asistăm, fără doar şi poate, la cel mai mare atac asupra intimităţii. Chiar dacă ambele companii vorbesc despre „algoritmi inteligenţi” care fac această sortare, este clar că la mijloc nu-i nimic curat. În spatele algoritmilor pe care-i clama Facebook-ul s-a dovedit că stăteau o groază de „băieţi negri” care tăiau în carne vie tot ceea ce li se părea lor că nu e conform cu sistemul.

La fel se-ntâmplă şi acum. Algoritmii sunt aduşi în discuţie pentru a da iluzia neutralităţii, însă, dacă stai să te gândeşti bine, este cel puţin tâmpit cel care crede că un algoritm poate face o selecţie mai bună decât o face un om, bazându-se pe propriile sale interese şi idealuri. De-aceea orice iniţiativă de a cenzura conţinutul este de-a dreptul ticăloasă. Însă, cele două companii se apără cu dreptul lor de a afişa pe propriile servere informaţia pe care-o consideră ele bune pentru propriul business.

Din păcate, marea majoritate a utilizatorilor de internet confundă propria conştiinţă, propriile năzuinţe cu „spaţiul privat” al companiilor menţionate. Aceştia, de bună voie, se înrolează în imensele turme de oi târâte spre pierzanie de interesele obscure ale câtorva şmecheri.

Ministerul Adevărului tocmai s-a înfiinţat, iar Nou-Limba e mai prezentă ca oricând. Conştientizaţi ceea ce vi se întâmplă!

V-aţi gândit că vă aflaţi sub un monopol extrem de strict?

Stăpânii afacerilor cu “socializarea” online au decis să se implice în combaterea a ceea ce au numit “știri false”. Elementul de noutate îl dă sintagma “știri false”, care instituie astfel dreptul de a cenzura mult mai sever conținutul publicat și distribuit prin intermediul giganților Facebook, Twitter, Reddit sau Google.

Americanii s-au umplut de bani pe seama românilor

_5HLqPEUojg

Resursele energetice ale României, pentru care românii plătesc din greu, străinii fac profituri uriașe și scot dividende grase.

Fondul Proprietatea administrat de americani

Fondul Proprietatea controleaza Petrom, Romgaz şi Hidroelectrica. Fostul Ambasador SUA la Bucuresti Mark Gitenstein critica de ani de zile, fara oprire, Justitia din Romania, dar ii apara fatis pe Laura Kovesi. Dupa ce a facut un lobby inflacarat pe langa Presedintia si Guvernul Romaniei in favoarea firmei americane Franklin Templeton a carui mandat de administrator la Fondul Porprietatea e, ambasadorul SUA s-a inscris in cursa pentru pozitia de presedinte al Comitetului Reprezentantilor in Fondul Proprietatea. Asadar, ambasadorul vaneaza o functie bine platita, care conduce fonduri
de valori ametitoare…

Acționari Fondul Proprietatea :

— Acţionari instituţionali străini — 21,86%
— The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport) — 34,74%
— Persoane fizice nerezidente — 3,14%

Administratorul Fondului — americanii de la Franklin Templeton Investments, firmă din California, SUA.

Conform Actului Constitutiv al Fondului, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor numeşte cinci membri în Comitetul Reprezentanţilor. Aceștia sunt: Sorin — Mihai Mîndruţescu (preşedinte), iar membrii sunt Julian Healy, Piotr Rymaszewski, Steven van Groningen (președinte Raiffeisen) și Mark H. Gitenstein, fostul ambasador al SUA în România (între 2009 și 2012).

Apropo de acționariat, potrivit comunicatului, capitalurile proprii totale au fost cu 7,6% mai mici comparativ cu cele de la 31 decembrie 2016. Cu late cuvinte — inevstind mai puțin, au câștigat mai mult. Au speculat, cum s-ar traduce.

O concluzie se desprinde clar — pe resursele energetice ale României, pentru care românii de rând plătesc sume care îi fac să trăiască de azi pe mâine, străinii care au pus mâna pe Fondul Proprietatea, în majoritate americani, fac profit uriaș și scot dividende din ce în ce mai mari — neimpozitate după decizia guvernării Ciolos — și folosind capital propriu mai mic. Strategic, nu?

Copiii învață despre „diversitatea sexuală” în videoclipul manipulator care promovează „mândria” LGBT

gay-pride-video-kids-1280x720

5 iunie 2018 (lifesitenews.com) – „Mândria” homosexualilor (Gay “pride”) este o „sărbătoare a diversității sexuale”, le spune copiilor Jessi Cruickshank, o personalitate media, într-un videoclip de televiziune pentru copii, produs de compania canadiană Broadcasting Corporation (CBC) finanțată din banii contribuabililor.

Înconjurată de baloane colorate și de baloane în formă de curcubeu, Cruickshank întreabă doi băieți și două fete, care arată a avea cam șapte ani, ce cred ei despre „căsătoria” homosexualilor și dacă consideră că ar fi „minunat să ai două mame”.

„Mândria homosexuală” înseamnă „atunci când toți oamenii gay, transgender, lesbiene, bisexuali se adună și sărbătoresc”, spune o fetiță la începutul videoclipului. Ea numără acele cuvintele pe degete în timp ce le rostește, și nu este clar dacă chiar știe ce înseamnă toate aceste cuvinte.
„Eu cred că [căsătoria homosexuală] este căsătorie normală”, spune un băiețel.

Cruickshank, care pe tot parcursul videoclipului flutură un steguleț curcubeu LGBT, iar la sfârșit își pune la gât un șal din pene colorate în culorile curcubeului, le povestește copiilor despre diferite „celebrități homosexuale” (singurele pe care copii le-au putut numi au fost Ellen Degeneres și Lady Gaga).

pride_parade_2008_1202

„Jodie Foster este o femeie, și ea m-a făcut să-mi pun întrebări cu privire la sexualitatea mea când eram copil, pentru că o plăceam atât de mult”, explică Cruickshank. „Și a apărut goală în filmul Nell. Nu că mi-aș aduce aminte că l-am vizionat de mai multe ori când eram copil”, adaugă ea sarcastic.

„Ca mamă de copii mici, aș fi revoltată dacă vreun adult i-ar spune fiicei mele în vârstă de 8 ani despre fanteziile sale din copilărie … și despre cum a rulat in repetate rânduri scenele din film în care Jodie Foster apare goală. În orice alt context, părinții ar fi revoltați pe bună dreptate”, a declarat pentru LifeSiteNews Katy Faust, activistă pentru drepturile copilului, care a fost crescută de două lesbiene.”Dar, pentru că scopul este de a promova prin acest videoclip “mândria” [homosexuală], noi se presupune că ar trebui să considerăm copiii din acest videoclip drept “luminați” în a asculta și a răspunde la întrebări despre sexualitatea adultă. În realitate, copiii sunt cei exploatați.”

Cruickshank a lăudat copiii pentru că au fost „aliați” ai comunității homosexuale și i-a încurajat să se străduiască să devină icoane gay.

„O icoană homosexuală este o persoană care este venerată de comunitatea homosexuală”, spune ea în videoclip.

“Eu sunt un aliat. Poate că aș putea fi o icoană”, a spus unul dintre băieți.

„Toată lumea ar trebui să crească mare și să aspire să fie o icoană homosexuală”, răspunde Cruickshank.

„Despre asta este mândria [homosexuală]”, spune una dintre fete. Ȋntrebată ce crede despre „căsătoria” homosexuală, fetița răspunde că mătușa ei este lesbiană și se întreabă dacă va fi fata cu florile la „nunta” mătușii.

“Când afli că mătușica ta se va căsători cu o femeie, iar preocuparea ta numărul tău este dacă vei fi fata cu florile la nunta acesteia, atunci înseamnă că prioritățile tale sunt bine definite”, spune Cruickshank aprobator.

Copiii au avut reacții amestecate atunci când au fost întrebați despre cum cred că ar fi să aibă „doi tați”, spunând că multe ar depinde de personalitățile acestora.

„Îl provoc pe producătorii acestui film să filmeze din nou”, a sugerat Faust. Iar întrebarea ar trebui înlocuită cu: „Crezi că ar fi bine să nu ai nici un tată?”
„Răspunsurile ar fi de la “da” la „ar fi cumplit”, a spus ea. „Pentru că pentru majoritatea copiilor așa și este.”

„Dacă vă îndoiți de aceasta, întrebați orice copil care și-a pierdut tatăl în urma divorțului, în urma abandonului, care și-a pierdut tatăl prin prisma rolului acestuia de donator de spermă, sau care și-a pierdut tatăl prin deces”, a adăugat ea. „Să ai „două mame” sau „doi tați” înseamnă întotdeauna pierderea unui părinte după care copilul tânjește și pe care are dreptul să îl aibă. Iar asta este o nedreptate.”

Singura parte din videoclip în care un copil a dat un răspuns potrivit cu vârsta sa este atunci când Cruickshank îi întreabă pe copii dacă știu ce înseamnă să „iasă din dulap” [în limbajul homosexualilor înseamnă să îți faci publică orientarea sexuală]

Fetița răspunde inocent: „Când ieși din dulap înseamnă ca atunci când te joci de-a v-ati ascunselea și te ascunzi în dulap și apoi cineva te găsește și apoi ieși din dulap și e rândul tău să te pui.”

„Are sens”, zâmbește iritată Cruickshank privind către cameră.

Videoclipul este plin de culori strălucitoare, chipuri de copii și muzica plină de viață. Fără sunet, seamănă foarte mult cu orice alt program pentru copii.

„Aceasta este o faptă bolnavă. Folosirea copiilor de vârstă mică pentru a împinge agenda homosexuală este un lucru monstruos și manipulant „, a declarat pentru LifeSiteNews Dan Gainor, vicepreședinte pentru Afaceri și Cultură. „Şi mai rău este că acest lucru a apărut în mass-media publică. Iar, să le spui copiilor că dragostea ta pentru o vedetă te-a făcut să-ți pui sub semnul întrebării propria sexualitate, e și mai bizar.”

A învăța copiii să iubească pe cei care se simt atrași de același sex nu presupune să îi „folosești ca pe recuzită ideologică în videoclipuri”, a concluzionat Faust.

Cruickshank a postat pe Facebook că reacțiile la videoclip au fost pozitive. Cu toate acestea, „unii sunt supărați și / sau” se roagă pentru mine”, a scris ea. Dar „eu cred în educație și toleranță și în celebrarea diversității”.

Y8irlbW6ygA
Într-un alt videoclip, realizat în perioada mediatizării nunții regale, Cruickshank vorbește cu același grup de copii despre divorț, iar aceștia par a fi foarte familiarizați cu termenul.

Cruickshank este mamă a doi băieți gemeni mici, care abia învață să meargă.

Activiștii LGBT au declarat luna iunie „Luna Mândriei”, în timpul căreia au loc marșuri foarte sexualizate prin care sărbătoresc homosexualitatea și transgenderismul. Organizatorii marșurilor cer cu insistență ca o parte esențială a acestor parade să include copii. Marele Mareșal al unei parade ce urmează să aibă loc în Orange County, California, este un „creator de gen” cu vârsta de 11 ani.

Familia stă la baza societății și civilizației umane și este una dintre instituțiile fundamentale ale umanității. Statul român este dator să întărească protecția ei în primul rând pentru că este în interesul și în acord cu dorința propriilor cetățeni.

Familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie este singura relație interumană ce asigură mediul propice nașterii, creșterii și educației generațiilor viitoare.